משלוח חינם לכל רחבי הארץ בקניה מעל 299 ש"ח למעט משלוח בקירור/כבד                           לכל שאלה חייגו 03-6822271

משלוח חינם בקניה מעל 299 ש"ח למעט משלוח כבד/בקירור

מדיניות פרטיות ואבטחה

 

להיט צעצועים ומתנות (להלן: “מפעילת האתר”) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר בכתובת www.lahitoys.co.il  (להלן: “האתר”).

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר.

הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו מפעילת האתר משתמשת במידע שמוסרים לה המשתמשים באתר, או שהיא אוספת בעת השימוש באתר.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים. 


מסירת פרטים לאתר:

במסגרת הליך הרכישה באתר מפעילת האתר תבקש ממך פרטים מזהים כגון: שם, כתובת דואר למשלוח ומספר טלפון נייד לתיאום המשלוח. ללא מסירת הפרטים המבוקשים, מפעילת האתר לא תוכל למסור לך את המוצרים שרכשת.

מסירת מידע למפעילת האתר תלויה ברצונך והסכמתך, לא קיימת חובה חוקית למסירת המידע.

במידה ובחרת לעשות שימוש באתר תידרש להזין פרטים אישיים כאמור לעיל.

ללא מסירת הפרטים המבוקשים, לא תתאפשר רכישת מוצרים באתר.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו על-ידי מפעילת האתר.

פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.

 

מסירת תכנים לפרסום:

מפעילת האתר עשויה לאפשר לך להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת תגובות, רעיונות, הצעות והערות פומביות.

במסירת התכנים לפרסום אתה מצהיר ומאשר שאינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר.

במסירת תכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו, אתה מקנה למפעילת האתר ולכל אדם אחר, רישיון להשתמש בתכנים בהתאם לאמור בתנאי השימוש.

במסגרת זו, הנך מסכים ומאשר למפעילת האתר לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי תקשורת נוספים.


השימוש במידע:

הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר הלקוחות של החברה.

השימוש באתר ואישורך מעידים על כך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע לעיל.

המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.

כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך.

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך.

ליצירת הקשר אתך כשמפעילת האתר סבורה שקיים צורך בכך.

התאמת המודעות שיוצגו לעיניך לתחומי ההתעניינות שלך.

לשם תפעולו התקין ופיתוח של האתר.

לצורך משלוח דיוור ישיר ו/ או משלוח דבר פרסומת למאשר הדיוור, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982, לרבות מידע על מוצרים, מבצעים והטבות אשר עשוי לעניין אותך לדעת מפעילת האתר ו/ או חברת האם שלה ו/ או חברות קשורות, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, ובין בכל דרך אחרת. הדיוור שישלח אליך יתכן ויעשה מטעם חברת האם של מפעילת האתר ו/ או חברות בנות ו/ או חברות קשורות ו/ או צדדי ג’ אשר מספקים למפעילת האתר שירותים.

לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון האתר.

 

 

מסירת מידע לצד שלישי:

מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

העברת הפרטים האישים בתוך קבוצת החברות הקשורות למפעילת האתר.

ככל שהדבר דרוש לצורך תפעול ואספקה תקינה של שירותי האתר, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור מפעילת האתר או קבוצת החברות הקשורות למפעילת האתר, בקשר עם האתר.

יתכן ונאפשר לך לשתף בפייסבוק (Facebook) וברשתות חברתיות נוספות בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקני פייסבוק או רשתות נוספות כדוגמת התקני “Share” ו-“Like”. אנו לא נמסור מידע אישי לפייסבוק או לרשתות, אולם פייסבוק או הרשתות עשויות להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים ברשותם דרך הפרופיל שלך.

מידע נוסף בנושא מדיניות השימוש של פייסבוק בנתונים ניתן למצוא באתר פייסבוקhttps://www.facebook.com/about/privacy.  

כן ייתכן ונאפשר לך שיתוף כאמור באפליקציות חברתיות נוספות.

השיתוף יתבצע בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם אפליקציות.

אם תפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי הנהלת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר.

מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילת האתר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.


מידע שנאסף במהלך השימוש באתר:

בעת השימוש שלך באתר, מפעילת האתר עשויה לאסוף מידע על נוהגיך באתר, לרבות מוצרים שרכשת תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. 

בנוסף, מפעילת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להטמיע ולהשתמש בשירותי פרסום, תצוגה ורשימות שיווק מחדש של פייסבוק ו/ או google אשר נעזרים ב”עוגיות” ו/ או באמצעים נוספים.

המשתמש יכול לבטל ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצגו לו, פרטים על אפשרות זו ב google ניתן לקרוא בלינק הבא: www.google.com/settings/ads/onweb/

 

Cookies:

באתר עשוי להיעשות שימוש ב ’עוגיות  (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

עוגיות  (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה.

חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

הCookies  יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.

לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. 

זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את הCookies  במחשבך בכל רגע.

מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים באתר הדורשים הרשמה.

הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

 

אבטחה:

מפעילת האתר תנקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.

מפעילת האתר נוקטת באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך ביצוע הזמנה או לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש. 

המידע המסופק על-ידך יהיה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוצפנים.

פרטים אישיים של המשתמש לא יועברו אל מחוץ לאתר ללא הסכמתך, אלא בתנאים שהוזכרו לעיל ולהלן.

 

קניה בטוחה ב "להיט צעצועים ומתנות":

חברתנו משתמשת בטכנולוגית הצפנת נתונים מהמתקדמות בעולם על מנת להבטיח שפרטי כרטיסי האשראי של לקוחותינו יהיו מוגנים בכל עת.

Secure Socket Layer) SSL ) הוא מנוע הצפנת נתונים הניתמך ע"י רוב סיירי האינטרנט הקיימים בשוק.

ולכן בכל קניה אצלנו באתר המערכת משתמשת במנוע הSSL  על מנת להבטיח הגנה.

כאשר אתם שולחים את פרטי כרטיס האשראי מערכת הSSL  מצפינה את הנתונים בצורה שרק אנו יכולים לקבל את המידע ולפענח אותו ובכך מבטיחה הגנה וחסיון מלא.

אבטחת מידע נמצא בראש סדר העדיפיות בחברתנו אתם יכולים להיות בטוחים שפרטי האשראי שלכם מוגנים בעת הזמנות אצלנו.

אנו מקבלים כרטיסי אשראי של כל החברות: ויזה, ישראכרט, דיינרס, ואמריקן אקספרס.


הסכמה מדעת:

בעצם השימוש באתר אתה מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש.


שינויים במדיניות הפרטיות:

מפעילת האתר רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות.

אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

 

שירות לקוחות:

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות, לשם טוב, או כל זכות אחרת.

אם נפגעת מהאתר ו/ או בכל נושא אחר, הנך מוזמן לפנות אלינו בהתאם לדרכי ההתקשרות המופיעים באתר צור קשר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

טלפון: 03-6822271 .

דוא"ל: lahitoys@gmail.com .

תודה שרכשתם בלהיט צעצועים ומתנות מקווים שנהנתם בחוויית הקניה באתרינו ומהמוצרים שרכשתם אצלנו.

לשירותכם תמיד צוות להיט צעצועים ומתנות  

 

התחל צא'ט עם נציג
1
התחבר עכשיו לנציג 💬
✅ להיט צעצועים ומתנות
שלום 👋 האם נוכל לעזור לך?
דילוג לתוכן